Luruskan niat sempurnakan ikhtiar akhiri dengan tawakal.

Thursday, 16 August 2012

BERWUDHULAH, MAKA BATU MENJADI EMAS!Kunci yang menentukan nilai aktivitas kita bernilai batu atau
emas adalah wudhu!

“Tidak seorang muslim pun yang tidur malam dalam keadaan suci
(berwudhu), kemudian ia terbangun pada malam hari dan minta
kepada Allah kebaikan dalam urusan dunia dan akhirat, melainkan
Allah akan mengabulkan permintannya itu.” (HR Abu Daud, Nasai,
Ibnu Majjah).

Ternyata tidur dalam keadaan suci dapat membawa hikmah luar
biasa...

Nah, kita mau tidur batu atau tidur emas?

Demikian pula seseorang yang berjalan menuju masjid (dalam
keadaan wudhu), maka Allah akan memberikan ampunan dan kenaikan
derajat untuk setiap langkahnya:

“Barangsiapa berwudhu dari rumahnya, lalu berangkat menuju masjid
menegakkan shalat fardhu, maka setiap langkah kanan kirinya untuk
melepas dosanya dan mengangkat derajatnya.” (HR Muslim)

Sebaliknya, jika langkah kita ke masjid belum dalam keadaan suci
(wudhu), maka langkahnya tidak memberi fadilah untuk menghapus
dosa dan kenaikan derajat.

Nah, kita mau langkah batu atau langkah emas?

Juga untuk aktivitas-aktivitas lainnya seperti membaca Quran,
menuntut ilmu, bekerja, berhubungan suami istri dll semuanya akan
jauh lebih bernilai jika dilakukan dalam keadaan suci (berwudhu).
Karena itu, jadikanlah setiap aktivitas kita bernilai emas...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...