Luruskan niat sempurnakan ikhtiar akhiri dengan tawakal.

Tuesday, 21 August 2012