Luruskan niat sempurnakan ikhtiar akhiri dengan tawakal.

Saturday, 25 August 2012